grāmatvede lielā uzņēmumā

Ko sevī ietver grāmatvedības pakalpojumi?

Domājot, kā uzņēmumam vai saimnieciskās darbības veicējam kārtot grāmatvedību, arvien vairāk priekšroka tiek dota ārpakalpojumam, jo tas ir drošs un efektīvs veids, kā saņemt pakalpojumu, par to nepārmaksājot. Taču vienlaikus var rasties jautājums, ko tas īsti sevī ietver grāmatvedības pakalpojumi? Ko ar šo vārdu salikumu saprot ārpakalpojumu sniedzēji?

Kas ir grāmatvedība

Pirmkārt, ir jāsaprot, kas tad ir grāmatvedība? Tā pēc būtības ir visas uzņēmuma finanšu plūsmas uzskaite un kontrolēšana, kas sevī ietver ikdienas ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, nodokļu aprēķinus un samaksu, dažādu atskaišu un pārskatu sagatavošanu, algu aprēķinus un izmaksu utt.

Atkarībā no uzņēmuma specifikas arī grāmatveža darba pienākumi var būt nedaudz atšķirīgi, piemēram, tirdzniecības uzņēmumos svarīgas ir kases grāmatas un to kontrole, savukārt transporta nozares uzņēmumos jāgatavo arī dažādas maršruta lapas, jāfiksē degvielas izmaksas utt.

Bez tam mūsdienās grāmatvedis vairs ir ne tikai skaitītājs un rēķinātājs. Šos darbus viņa vietā itin labi spēj veikt arī grāmatvedības programmas, līdz ar to grāmatvedis ir arī kā finanšu konsultants, kas palīdz vadībai pieņemt nozīmīgus lēmumus, analizējot tos no finanšu aspektiem.

Katram savs

Līdz ar to atbilde uz jautājumu, ko sevī ietver grāmatvedības pakalpojumi, katram uzņēmumam var būt atšķirīga. Iespējams, kāds ikdienas darbu un izdevumi un ienākumu strukturēšanu pilnībā var veikt saviem spēkiem un ārpakalpojumu grāmatvedis nepieciešams vien atskaišu un pārskatu sagatavošanai.

Bet iespējams arī variants, kad no grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma tiek sagaidīts pilns grāmatvedības cikls, kas sevī ietver uzņēmuma finanšu uzskaiti un vadību.

Izvēloties sadarbību ar ārpakalpojumu grāmatvedi, tādējādi ir svarīgi definēt, ko tieši no viņa sagaidāt.

Informācijas aprites nozīme

Svarīgs aspekts sadarbībā ar ārpakalpojumu grāmatvedi ir ne tikai veicamo darbu apjoms, bet arī informācijas aprites kārtība. Lai grāmatvedis kvalitatīvi varētu veikt savu darbu, viņam nepieciešama visa informācija par uzņēmuma finanšu plūsmu. To mūsdienās lielākoties uzņēmumi nodrošina elektroniskā formātā, līdz ar to nav pilnīgi nekādas nozīmes, kur konkrētajā brīdī ārpakalpojumu grāmatvedis fiziski atrodas.

Jo laicīgāk un precīzāk tiks piegādāta informācija, jo labāk grāmatvedis varēs strādāt.

Atrodi savu labāko ārpakalpojumu grāmatvedi Corsax komandā!